System alarmowy w domu

montaż - system alarmowy
Czym jest system alarmowy ?

System alarmowy – coraz bardziej powszechny, kojarzy się z reguły z czujnikami ruchu w pomieszczeniach, klawiaturą przy drzwiach i z sygnalizatorem na ścianie. Niewątpliwie są to jego podstawowe elementy, jednak jest to dużo bardziej złożona instalacja. Zadaniem systemu jest reakcja na zdarzenie alarmowe i dotarcie z informacją o tym do zainteresowanych. W tym celu konieczne jest:

– wykrywanie zdarzeń alarmowych

Jest to główne zadanie czujników systemu. W zależności od konstrukcji, będą reagować na różne zjawiska. Ruch osób w polu ich widzenia (czujki ruchu), otwieranie drzwi i okien (czujki magnetyczne tzw. kontaktrony), próba niszczenia drzwi i okien (czujki wibracyjne), rozbijanie szyb (czujki stłuczenia szyby). Istnieją oczywiście również inne rodzaje czujek, ale przedstawione tutaj grupy są niewątpliwie najpowszechniej stosowane. Należy podkreślić, że nie istnieją czujki jednoznacznie wykrywające „złe intencje” – czujka ruchu na przykład nie jest w stanie odróżnić intruza od domownika. Same czujki nie są w stanie stworzyć prawidłowo działającego systemu alarmowego.

– ostrzeganie i powiadamianie o alarmie sygnalizatory

O stanie alarmowym zawiadamiają najczęściej sygnalizatory alarmowe. Instalowane są na zewnątrz, z reguły w miejscu, w którym mogą zwrócić na siebie uwagę otoczenia i ułatwią wskazanie zagrożonego miejsca. Sygnalizatory takie, oprócz emisji głośnego dźwięku, wyposażane są w tzw. sygnalizację optyczną, której funkcją jest przyciągnięcie uwagi nawet wtedy, gdy alarmu nie słychać. Zupełnie inną strategią powiadamiania o zdarzeniu alarmowym jest przekazanie tej informacji bezpośrednio do osób zainteresowanych. Jest to zadanie tzw. komunikatorów alarmowych, czyli automatycznych urządzeń wykorzystujących rozmaite tory transmisji: linię telefoniczną, sieć komórkową czy Internet. Takie informacje mogą docierać zarówno w postaci tzw. monitoringu do profesjonalnych firm zajmujących się ochroną mienia, z którą mamy podpisaną umowę na interwencję, jak też do samych właścicieli domu i ich rodziny – przez telefon za pomocą komunikatu głosowego, SMS-em czy e-mailem.

– sterowanie pracą systemu

Funkcję sterowania pracą systemu pełni centrala alarmowa. To do niej docierają sygnały z czujek. To także centrala steruje sygnalizatorami i uruchamia powiadamianie. Zadaniem centrali alarmowej jest właściwe reagowanie na odbierane sygnały, w zależności od stanu pracy, w jakim się aktualnie znajduje. Jeżeli centrala jest ustawiona na tryb czuwania (dozorowania), sygnał z czujki uruchomi alarm. Jeżeli jednak tryb czuwania nie jest załączony, centrala zignoruje taki sygnał. Z centralą nierozerwalnie związane są także urządzenia, za pomocą których domownicy mogą sterować pracą systemu – najczęściej są to tzw. manipulatory (klawiatura połączona z wyświetlaczem lub wskaźnikami LED). Czytniki kart/breloków zbliżeniowych lub piloty, podobne jak w alarmach samochodowych. W skład systemu alarmowego wchodzić mogą jeszcze inne urządzenia , takie jak np. zasilacz czy przyciski napadowe, niemniej te wymienione wyżej mają największy wpływ na podstawową funkcjonalność systemu.

Jakiej ochrony można oczekiwać od systemu alarmowego?

Warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób system alarmowy może zapewnić bezpieczeństwo nam oraz naszemu dobytkowi. System alarmowy działa na intruza zniechęcająco. Mając w zamiarze dokonanie kradzieży
z włamaniem, potencjalny intruz raczej wybierze łup słabiej zabezpieczony – dom bez instalacji alarmowej. Kiedy jednak do próby włamania dojdzie, odpowiednio skonfigurowany system powinien możliwie wcześnie zareagować i uruchomić sygnalizację oraz powiadamianie.

To, w którym momencie alarm zareaguje, zależy od tego, jak został zaprojektowany. Najczęściej spotykane w zabezpieczeniach domów i mieszkań są systemy wyposażone jedynie w czujki wykrywające ruch w pomieszczeniach – rozwiązanie takie swoją popularność zawdzięcza łatwości wykonania. Główną wadą takiej instalacji jest to, że system alarmowy będzie w stanie zareagować dopiero, gdy wykryje intruza wewnątrz budynku – czyli wtedy, gdy do włamania już praktycznie doszło. Uruchomiony alarm może co prawda spłoszyć włamywacza, ale należy liczyć się z pewnymi stratami – choćby ze zniszczonymi zamkami w drzwiach lub samymi drzwiami czy oknami.

System alarmowy będzie efektywniejszy, jeśli wewnętrzną instalację, opartą na czujnikach ruchu, uzupełnimy o tak zwaną ochronę obwodową. Czym jest ochrona obwodowa? Chodzi tutaj o możliwość wykrywania próby przedostania się przez granicę wyznaczającą strefę chronioną: w przypadku domu będzie to linia okien i drzwi (a także np. bramy garażowej).

Aby system alarmowy obejmował ochronę obwodową, musi zostać wyposażony dodatkowo w czujki wykrywające otwieranie drzwi i okien. Funkcję mogą skutecznie pełnić czujki magnetyczne. Jeszcze korzystniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie dodatkowo czujek wibracyjnych wykrywających próbę forsowania zamknięć. W połączeniu z odpowiednimi zabezpieczeniami mechanicznymi, system w takiej konfiguracji wykryje próbę włamania i zareaguje na nią zanim do włamania w ogóle dojdzie. Taka konfiguracja systemu ma jeszcze jedną, bardzo cenną zaletę. System z centralą alarmową umożliwia tzw. częściowe załączanie czuwania.

Gdy domownicy znajdują się wewnątrz strefy objętej ochroną obwodową, można korzystać z tzw. „czuwania dziennego”. W takim trybie system pozwoli swobodnie przemieszczać się pomiędzy pomieszczeniami bez wywoływania alarmu. Próba wtargnięcia z zewnątrz może uruchomić alarm. Daje to poczucie bezpieczeństwa, na przykład w sytuacji, kiedy nasze dzieci pozostają same w domu. Jeśli mamy dom z dużą działką, obszar ochrony można rozszerzyć o teren wokół domu. Instalując tam specjalistyczne czujki przeznaczone do pracy na zewnątrz, możemy uzyskać system „wczesnego ostrzegania”.Intruz zostanie spłoszony zanim jeszcze zdoła dotrzeć do naszego domu.