Alarm bezprzewodowy

elementy instalacji alarmowej

Alarm bezprzewodowy jest dobrym rozwiązaniem w dobie rosnącego zagrożenia. Społeczeństwo (trochę zdane na siebie) usiłuje w miarę możliwości podnosić poczucie własnego bezpieczeństwa. Stąd powstawanie zamkniętych osiedli, dozorowanych 24 h przez agencje ochrony, instalowanie w nowo budowanych domach (jedno- i wielorodzinnych) systemów alarmowych, wreszcie coraz bardziej powszechne stosowanie wszelkich systemów nadzoru wizyjnego.

W gotowym budynku ?

Wszystko to jest łatwe do zrealizowania w obiektach nowo powstających. Dużo gorzej wygląda sprawa w budynkach już funkcjonujących, w domach zamieszkałych i kompletnie wyposażonych. Tam właśnie jest najwięcej problemów z wykonaniem solidnej instalacji alarmowej. Do tego typu obiektów idealnym rozwiązaniem jest alarm bezprzewodowy. Umożliwia on zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w nawet najbardziej finezyjnie wykończonym budynku. Bez kucia, rycia, latania i szpachlowania ­ po prostu bez kłopotów, ale z zachowaniem wysokiego poziomu skuteczności.

Alarm bezprzewodowy – jakie korzyści odniesie klient?

alarm bezprzewodowy, MICRA

alarm bezprzewodowy Micra w trakcie instalacji

Użytkownik alarmu oczekuje od systemu skutecznego działania i łatwej obsługi. Te warunki spełnia prawie każdy, oparty o nowoczesne centrale oraz czujki alarmowe. Montaż całego systemu alarmowego zajmuje najwyżej dwa dni (z testowaniem). Dodatkowo klient nie ponosi żadnych strat związanych z uszkodzeniami i koniecznością remontu. Wizja remontu domu po montażu systemu kablowego, często powoduje wybór systemu mniej uciążliwego i dającego efekt końcowy w krótkim czasie. Ale uniknięcie zniszczeń i krótszy czas montażu to nie jedyne korzyści. Użytkownik otrzymuje także możliwość posiadania pełnego systemu alarmowego z tzw. ochroną obwodową, co oznacza, że bezprzewodowe czujki magnetyczne mogą zostać zastosowane we wszystkich drzwiach i oknach (wszędzie tam, gdzie doprowadzenie kabla byłoby niemożliwe) tak, aby już próba wejścia intruza do naszego domu została natychmiast wykryta. Dodatkowo, ochrona obwodowa może działać nawet wtedy, gdy jesteśmy w domu. Takie rozwiązanie znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Kolejną korzyścią dla klienta jest bezobsługowość elementów systemu ABAX. Polega to na tym, że wszystkie elementy wyposażono w mechanizm autodiagnostyki (stan baterii, badanie poziomu sygnału, badanie prób zagłuszania), który wszelkie nieprawidłowości w pracy przekazuje do centrali alarmowej. Obsługa serwisowa zawsze może zbadać historię pracy i dokonać potrzebnych korekt.

Właściwości produktu

Dwukierunkowa, szyfrowana komunikacja pomiędzy kontrolerem a innymi urządzeniami oznacza, że w każdym momencie urządzenia są widziane przez kontroler oraz, że może komunikować się on w dowolnej chwili z wymienionymi urządzeniami. Właściwość ta odróżnia produkt od konkurencji, pozwalając uniknąć trybu okresowego usypiania/wyłączania czujek po wykryciu naruszenia. Dodatkowo sygnały wysyłane przez urządzenia (czujki) są potwierdzane przez kontroler, co zapewnia niezawodną komunikację i ogranicza ilość wysłanych transmisji ­ a w efekcie zużywanie się baterii. W systemie ABAX możemy nadawać indywidualne nazwy poszczególnym urządzeniom, co ułatwia zarządzanie systemem. Unikalną cechą jest możliwość pracy jednoczenie kilku systemów ABAX bez ryzyka wzajemnego zakłócania. Warto zaznaczy, że zastosowane rozwiązania techniczne w urządzeniach ABAX należą do bardzo zaawansowanych, a jednoczenie unikalnych, co pozwoliło certyfikować je w najwyższej „klasie S” zarezerwowanej głównie do obiektów specjalnych i wojskowych. Wszystkie elementy są przetestowane na specjalnych testerach
i ich powtarzalność jest gwarantowana przez producenta.