ALARM Z POWIADOMIENIEM NA TELEFON

moduł gsm, powiadomienie gsm , sterowanie sms

Dialer GSM

czyli urządzenie do zdalnego informowania o naruszeniu alarmu jest obecnie podstawowym elementem central alarmowej. Alarm z powiadomieniem nie tylko wykrywa naruszenie obiektu. Włącza lokalną sygnalizację o włamaniu (świetlną i dźwiękową), ale potrafi wysłać informację o włamaniu do firmy zabezpieczającej obiekt lub do właściciela. Nowoczesny dialer GSM pozwala także na monitorowanie stanu systemu alarmowego. Można uzbrajać i rozbrajać alarm z telefonu, sprawdzać stan systemu, czy sterować wybranymi funkcjami alarmu i domu.
alarm z powiadomieniem, dialer,gsm,powiadomienie,sms

Dialer 300D Mini

system alarmowy z powiadomieniem GSM bez wyjść, z wbudowanym telefonem przemysłowym.

 • Dialer GSM mini przeznaczony jest przede wszystkim do pracy razem z systemem alarmowym. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest informacja o zmianie stanu. Czy działa klimatyzacja lub włączone jest ogrzewanie i czy w monitorowanym obiekcie nie zabrakło 230V.
 • Analizuje stan 7 wejść i wysyła informację SMSem lub dzwoni po zmianie stanu wejścia lub na żądanie.
 • Oprócz 4 wejść natychmiastowych i jednego wejścia liniowego mogącego działać z opóźnieniem, dialer posiada wejście – sabotażowe (24h-opcja). Wejście przeznaczone do monitorowania zasilacza sieciowego (24h).
 • Dodatkowo po wysłaniu clipa z uprawnionego telefonu GSM dialer odsyła SMS a z informacją o stanie wejść i stanie uzbrojenia/rozbrojenia modułu.
 • Wejście IN8 służy do lokalnego rozbrajania/uzbrajania dialera.
 • Dialer można uzbroić / rozbroić lokalnie ( LED uzbrojenie ) pobudzając wejście IN8 lub wysyłając z uprawnionego telefonu odpowiedniego SMSa załączającego uzbrojenie.
 • Dialer programuje się przy pomocy specjalnego przewodu –  (zestawu programującego) komputerem PC z Windows Vista lub Windows XP.
Dialer 300D

alarm z powiadomieniem, powiadomienie,gsm,dialer z przemysłowym telefonem GSM. Jest to prosty 5 strefowy alarm z powiadomieniem. Często instalowany jako alarm ochraniający budowę w stanie surowym, powiadamiający dzwonkiem bądź SMS em o uzbrojeniu/rozbrojeniu, alarmie, braku zasilania 230V, naruszeniu lini. Dzięki temu inwestor wie o której przyszli i wyszli wykonawcy, czy jest 230V i czy obiekt jest chroniony.

 • Dialer można uzbroić/rozbroić lokalnie ( włączyć OUT1 ) pobudzając wejście IN8 ( przycisk lub radiolinia ), lub wysyłając z uprawnionego telefonu z opcją sterowania odpowiedniego SMSa załączającego wyjście OUT1. SMSem można również ustawianić wyjścia OUT2..OUT4.
 • Oprócz 4 wejść liniowych natychmiastowych ( IN1.4 ) i jednego wejścia liniowego ( IN7 ) mogącego działać z opóźnieniem, dialer posiada wejście IN6 – sabotażowe ( 24h-opcja ), oraz wejście IN5 przeznaczone do monitorowania zasilacza sieciowego ( 24h-opcja ).
 • Dodatkowo po wysłaniu clipa z uprawnionego telefonu GSM ( max 8 użytkowników ) dialer odsyła SMSa z informacją o stanie wejść i wyjść. Uzbrojenie/rozbrojenie może być potwierdzane krótkim sygnałem syreny OUT2 ( opcja głośne ).
 • Ponadto, niezależnie od stanu uzbrojenia, dialer może wysyłać, o zaprogramowanym czasie bezwarunkowe sygnały testowe ( A-H ) w postaci CLIPa lub SMSa.
 • Dialer programuje się przy pomocy specjalnego przewodu – ( zestawu programującego ) komputerem PC z Windows Vista lub Windows XP.