montaż alarmu Poznań

montaż alarmu Poznań

Montaż alarmu Poznań – co będzie potrzebne ?

Typowe system składa się z centrali alarmowej, czujek, sygnalizatora i klawiatury. Od jakiegoś czasu standardem stało się również powiadamianie na telefon GSM. Komórkowy dialer (moduły GSM), internetowy komunikator (TCP/IP). Instalujemy też radiolinię do zdalnego włączania i wyłączania stanu czuwania alarmu pilotem. Często stosowane są również przyciski napadowe, które umożliwiają mieszkańcom wywołanie alarmu w chwili, gdy poczują się zagrożeni.

Montaż alarmu Poznań – Centrala alarmowa

Centrala alarmowa odbiera sygnały z czujek i przycisków. Sygnalizuje stan systemu, a kiedy alarm jest uzbrojony, uruchamia sygnał alarmowy. Zaawansowane centrale alarmowe mają dodatkowe funkcje:
– obsługę i programowanie za pomocą telefonu,
– pamięć zdarzeń , kiedy alarm był włączany i wyłączany, kiedy nastąpiło jego wzbudzenie i jaka czujka to spowodowała,
– powiadamianie o zadziałaniu alarmu na wprowadzony do pamięci centrali numer telefonu,
– kontrola centrali i informowanie o usterkach systemu,
– system prostej automatyki,

Montaż alarmu Poznań – manipulator
Manipulator umieszczany jest w łatwo dostępnym miejscu aby umożliwić załączenie i wyłączenie czuwania. Służy do komunikacji z centralą. Dzięki temu urządzeniu mamy dostęp do informacji o alarmach, awariach oraz innych zdarzeniach. Manipulator daje nam możliwość do wydawania różnego rodzaju poleceń, co umożliwia zaprogramowanie centrali.