MICRA alarm z komunikatorem GSM/GPRS

micra

System MICRA zaprojektowany został przede wszystkim z myślą o ochronie małych obiektów, takich jak np.: kioski, butiki, domki letniskowe, garaże czy małe warsztaty – jednak zastosowania MICRY mogą być dużo szersze. Dzięki zwartej budowie, moduł zapewnia mobilność instalacji jeżeli jest to konieczne. Stanowi więc idealne rozwiązanie tymczasowego zabezpieczenia np. placów budowy.

Micra jako system alarmowy

Moduł alarmowy zawdzięcza swoją wszechstronność możliwości obsługi zarówno tradycyjnych czujek przewodowych, jak i dedykowanych czujek bezprzewodowych. Dzięki wykorzystaniu łączności bezprzewodowej, montaż systemu MICRA jest maksymalnie uproszczony. Kompletny system alarmowy można zainstalować w kilka godzin. Zastosowanie bezprzewodowych czujek ruchu i kontaktronowych zapewnia optymalną ochronę przed włamaniem, a bezprzewodowe czujki dymu mogą zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo.

Obsługa i sterowanie

Obsługa systemu za pomocą pilotów, bezprzewodowego manipulatora czy telefonu komórkowego (aplikacja MICRA CONTROL) jest prosta i intuicyjna.

Micra – powiadamianie o zdarzeniach

Dzięki wejściom analogowym, moduł MICRA pełnić może także funkcję dozoru urządzeń technicznych przekazując informację o przekroczeniu krytycznych parametrów – np. temperatury lub ciśnienia. Konfigurowanie modułu MICRA nie wymaga umiejętności programowania złożonych central alarmowych. Chcąc skonfigurować moduł, wystarczy podłączyć go odpowiednim kablem do komputera oraz uruchomić przeznaczoną do tego aplikację.

Micra – dialer i powiadamianie GSM

Moduł MICRA wyposażony jest w komunikator GSM/GPRS, za pomocą którego może on nie tylko realizować powiadamianie SMS o zdarzeniach, ale także przekazywać informacje do centrum monitoringu firmy zajmującej się ochroną. Możliwe jest również zdalne sterowanie za pomocą SMS, dzięki któremu można nie tylko załączać i wyłączać czuwanie, ale nawet sterować urządzeniami podłączonymi do modułu. Moduł MICRA, tak jak inne urządzenia firmy SATEL, charakteryzuje najwyższa jakość wykonania i przemyślane rozwiązania techniczne. Oznacza to nie tylko gwarancję bezawaryjnej eksploatacji, ale także odpowiedni poziom zabezpieczenia.

Cechy :

Moduł alarmowy z funkcją monitoringu MICRA Satel

funkcje centrali alarmowej
4 wejścia programowane jako cyfrowe lub analogowe
2 wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
obsługa 8 pilotów 433MHz i czujek bezprzewodowych
w komplecie: obudowa OPU-4-P(bez trafo), antena ANT-OBU-Q
możliwość wyboru trybu pracy wejść: cyfrowe (włącz/wyłącz) lub analogowe (napięciowe)
monitorowanie stanu: wejść, użycia pilotów, zasilania w formie kodów zdarzeń stacji monitorujących przy pomocy transmisji GPRS oraz wiadomości SMS
powiadamianie o wybranych zdarzeniach za pomocą SMS lub CLIP
możliwość podsłuchu dźwięków z monitorowanego obiektu
automatyczne przełączanie do trybu SMS w przypadku problemów z transmisją GPRS
oddzielne wejście ochrony sabotażowej
nieulotna pamięć zdarzeń (do 1024)
zdalne konfigurowanie modułu
możliwość programowania lokalnego (port RS-232) za pomocą: kabel RS DB9FC/RJ-KPL lub zdalnego (GPRS)
wbudowany zasilacz impulsowy

Micra – jako moduł powiadamiania

Moduł alarmowy MICRA jest urządzeniem pozwalającym na realizację podstawowego zabezpieczenia przeciwwłamaniowego z funkcją komunikacji GSM/GPRS. Dodatkowo, możliwość reagowania na napięciowe sygnały analogowe pozwala zastosować MICRA do nadzoru pracy urządzeń technicznych w oddalonej lokalizacji. Wbudowany nowoczesny komunikator GSM/GPRS pozwala nie tylko sprawnie przekazać informację o zdarzeniu do centrum reagowania, ale także umożliwia przeprowadzenie zdalnej akustycznej weryfikacji zdarzenia (podsłuchu). Moduł MICRA wyposażony jest w zasilacz buforowy zapewniający autonomiczność zasilania instalacji alarmowej w przypadku utraty zasilania sieciowego, a możliwość sterowania pracą modułu z użyciem pilotów zdalnego sterowania upraszcza codzienną obsługę urządzenia.

Właściwości systemu Micra:

4 indywidualnie programowane wejścia przewodowe z możliwością pracy w trybie cyfrowym (NO, NC, EOL) lub analogowym
2 programowalne wyjścia przekaźnikowe typu NO
wyjście typu OC pracujące w charakterze wskaźnika sieci GSM lub wskaźnika czuwania
wyjście wysokoprądowe o obciążalności 0,5 A z bezpiecznikiem realizujące funkcję wyjścia zasilającego
wbudowany superheterodynowy odbiornik fal radiowych:
obsługa do 8 pilotów produkowanych przez firmę SATEL
obsługa do 8 czujek, które pojawią się w ofercie firmy SATEL
nieulotna pamięć rejestrująca do 1024 zdarzeń
informowanie o stanie nadzorowanych urządzeń oraz modułu w formie monitoringu w formacie Contact ID lub powiadamiania (SMS, CLIP)

kodowana transmisja zdarzeń przesyłanych w technologii GPRS
możliwość automatycznego zastąpienia transmisji GPRS wiadomością SMS w przypadku problemów z transmisją GPRS
okresowe transmisje testowe w celu kontroli poprawnego działania modułu:
na wybrane numery telefonów (wiadomość SMS lub wykorzystanie usługi CLIP)
do stacji monitorujących
możliwość wyzwalania dodatkowych transmisji testowych:
po zidentyfikowaniu numeru telefonu dzwoniącego (usługa CLIP)
po odebraniu polecenia z programu GPRS-SOFT
możliwość sprawdzania stanu dostępnych środków oraz ważności konta karty SIM zainstalowanej w module
możliwość nasłuchiwania dźwięków z monitorowanego obiektu za pośrednictwem telefonu (gniazdo do podłączenia mikrofonu)
konfiguracja modułu:
lokalnie – za pośrednictwem portu RS-232 (TTL)
zdalnie – za pośrednictwem sieci GSM (technologia GPRS)
wskaźnik poziomu sygnału GSM

Moduł alarmowy z komunikatorem GSM
MICRA CONTROL