Instalacja sieci WiFi

instalacja sieci WiFi

Sieci bezprzewodowe zyskały dużą popularność w wielu zastosowaniach, zwłaszcza w obszarach produkcji i magazynowania. Użytkownicy w tych segmentach rynku zyskują na wydajności, dzięki użyciu przenośnych terminali i komputerów, instalacja sieci WiFi umożliwia stałą, bieżącą transmisje danych do centralnych systemów przetwarzania. Budowa sieci przewodowej jest zazwyczaj bardzo utrudniona, czasami wręcz niemożliwa ze względów technicznych. W tych przedsiębiorstwach, gdzie możliwości techniczne nie pozwalają na zbudowanie sieci kablowej, doskonale sprawdza się sieć bezprzewodowa.

Co daje instalacja sieci WiFi :

Większa mobilność i lepsza współpraca. Pracownicy mogą poruszać się po biurze bez utraty połączenia Lepszy dostęp do informacji. Pracownicy mają dostęp do sieci w obszarach, które nie mogą być przyłączone do sieci przewodowej. Punkt dostępu bezprzewodowego w magazynie ułatwia sprawdzanie zapasów oraz zarządzanie nimi. Prostsza rozbudowa sieci. Dzięki sieci bezprzewodowej można w łatwy sposób zmieniać konfiguracje biura, czy dodawać nowe stanowiska pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z okablowaniem. Nadzór nad poszczególnymi etapami procesów magazynowych z dowolnego miejsca w magazynie, dzięki wykorzystaniu terminali bezprzewodowych.

Sieć bezprzewodowa

umożliwia lepszą organizację magazynu i obniża koszty jego budowy ponieważ pozwala na dowolne ustanowienie stref magazynowych oraz likwiduje konieczność układania niektórych kabli połączeniowych. Na terenie magazynu czytniki kodów kreskowych, które są podłączone bezprzewodowo z siecią, służą do rejestrowania ilości i lokalizacji poszczególnych palet i pudeł. Ułatwia to śledzenie stanów magazynowych i obniża koszty ich ręcznego sprawdzania. W sieciach bezprzewodowych łatwo modyfikuje się konfigurację i zasięg sieci , począwszy od indywidualnych użytkowników w układzie peer-to-peer, aż po złożone infrastruktury, z dużą liczbą użytkowników i znacznym obszarem, który powstaje poprzez dodawanie kolejnych punktów dostępowych.

instalacja sieci WiFi – analiza potrzeb

Analiza potrzeb Klienta – na tym etapie nasi specjaliści analizują potrzeby firmy. Zapoznają się z konstrukcją magazynów i topografią terenów, na których ma być zainstalowana sieć radiowa.
Przygotowanie projektu, specyfikacji sprzętowej oraz kosztorysu. Na tym etapie nasz zespół przeprowadza pomiary propagacji fal radiowych, by zlokalizować obszary silnie tłumiące oraz rozpraszające sygnał radiowy. Identyfikowane są źródła zakłóceń w zakresie częstotliwości wykorzystywanych przez sieci.

instalacja sieci WiFi – przedstawienie rozwiązań

Specjaliści przedstawiają kilka rozwiązań, omawiają zalety i wady każdego rozwiązania i wspólnie z Państwem wybierają rozwiązanie optymalne dla firmy. Pod koniec tego etapu otrzymują Państwo plan, który zawiera rozmieszczenia stacji bazowych sieci bezprzewodowej, rodzaje anten, oraz kosztorys całej instalacji. Wykonanie projektu wraz z pełną dokumentacją powykonawczą. Na tym etapie specjaliści instalują sieć radiową w siedzibie Klienta. Przygotowują, sprawdzają i konfigurują urządzenia wchodzące w skład instalacji.

Uruchomienie i testowanie sieci.

Podczas tego etapu sieć bezprzewodowa jest dokładnie testowana. Jeśli nasz zespół stwierdzi, że wszystko funkcjonuje bezbłędnie, sieć jest oddawana do użytku wraz z dokumentacją i mapą propagacji fal radiowych. Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla administratorów i innych użytkowników sieci. Pomoc techniczna i opieka serwisowa. Firma gwarantuje Państwu opiekę serwisowo-gwarancyjną dla zainstalowanych przez nas sieci. Klienci mają możliwość zakupu pakietów serwisowych, które nie tylko w znacznym stopniu pozwolą Państwu zredukować koszty eksploatacji sieci, ale również zapewnią profesjonalny serwis.