Sieci komputerowe

Instalacja sieci komputerowej
Instalacja sieci komputerowej

LAN i dostęp do Internetu jest dzisiaj nieodzowną instalacją w każdym budynku. Realizujemy sieci strukturalne w biurze, firmie, domu. Instalacja sieci komputerowej, montaż sieci, rozpoczynamy od przygotowania założeń, które są niezbędne do jej zbudowania. Wyspecyfikowanie wymagań klienta, projekt i wycena, montaż sieci komputerowej. Wszystkie te zadania możecie Państwo zlecić naszej firmie.

Czy warto zlecić instalację sieci LAN ? Stan w jakim zastajemy sieci komputerowe i inne newralgiczne systemy w firmach i biurach naprawdę zadziwia. Sieć komputerowa i telekomunikacyjna powinna być niezawodna przez długie lata. Prędkość działania sieci również zależy od jakości jej wykonania.

Instalacja sieci komputerowej

sieć komputerowa czasami zadziwia

sieć komputerowa w firmie

amatorska sieć komputerowa w firmie

Wybór fizycznej topologii sieci. Współcześnie stosuje się powszechnie tylko układ w gwiazdę. Należy wspomnieć, że stosuje się czasem, topologie mieszane polegające na łączeniu małych skupisk stacji z zastosowaniem topologii gwiazdowej. Wtedy skupiska te dołącza się do jednej szyny typu bus. Lecz takie rozwiązanie spotyka się praktycznie tylko w sieciach amatorskich. W profesjonalnych instalacjach zamiast kabla koncentrycznego stosuje się światłowody.

wybór przepustowości sieci

Instalacja sieci komputerowej w głównej mierze zależy od tego, do czego dana sieć ma być wykorzystywana. Do wyboru są praktycznie dwie technologie: sieć 10Base-T (10 Mb/s) oraz sieć 100Base-TX (100 Mb/s). Rozwiązania typu Gigabit Ethernet (1000Base-T) są jak dotąd, ze względu na koszty robocizny, nieopłacalne w małych sieciach.

Określenie miejsca lokalizacji gniazd przyłączeniowych oraz miejsca umieszczenia szafy dystrybucyjnej z aktywnym osprzętem sieciowym (koncentratory, przełączniki itp.). Także dokonanie wstępnych pomiarów dla określenia liczby metrów rynienek i kabla.

Zaprojektowanie logicznej struktury sieci – w tym punkcie należy określić, czy sieć będzie mała, czy będzie na tyle duża. Czy opłacalne będzie (ze względów funkcjonalnych i wydajnościowych) podzielenie jej na podsieci z wykorzystaniem przełączników, mostów itp.

Sporządzenie wstępnego kosztorysu inwestycji przy uwzględnieniu liczby koniecznych urządzeń, długości zastosowanego kabla, liczby gniazd przyłączeniowych, długości listew kablowych, liczby kołków rozporowych, itd.

Wymienione powyżej czynności można określić wspólnym mianem zaprojektowania sieci. Należy przy tym pamiętać o kilku zasadach:

Teoretycznie rzecz biorąc w sieci lokalnej można podłączyć kaskadowo nieograniczoną liczbę switch’y, ale praktycznie nie warto przesadzać z ich liczbą.

Długość kabla wraz z przyłączami w sieciach 10Base-T i 100Base-TX nie powinna przekraczać 100 m. W praktyce przyjmuje się, że długość kabla wynosi 90 m zaś 10 m rezerwuje się na patchcordy (szafa+podłączenie stacji roboczej do gniazdka). Oczywiście nie jest powiedziane, że kabel o długości niewiele większej nie będzie działać. Jednakże takie rozwiązanie wiąże się z przekroczeniem założeń odpowiedniej normy i powinno być stosowane z rozwagą.

Instalacja sieci komputerowej – kable sieciowe

nie mogą być prowadzone wzdłuż kabli energetycznych w bezpośredniej bliskości.Powinny być oddalone od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (silniki, transformatory, inne urządzenia elektryczne dużej mocy itp.). Producent okablowania Mod-Tap zaleca odległości przynajmniej 30 cm od wysokonapięciowego oświetlenia. 90 cm od przewodów elektrycznych o przesyłanej mocy od 5 kVA w górę oraz 100 cm od transformatorów silników.

Kable powinny być prowadzone równolegle oraz prostopadle do korytarzy jak również powinny być wyprowadzane z głównych kanałów kablowych pod kątem 90 stopni. Ułatwia to konserwację sieci kablowej oraz umożliwia szybsze zlokalizowanie ich przebiegu w budynku

Kable biegnące w otwartej przestrzeni (np. podwieszane) powinny być mocowane co 1,25-1,5 m. Eliminuje dodatkowe niekorzystne obciążenia kabli ich własnym ciężarem.

Jeżeli instalacja sieci komputerowej jest prowadzona jedną listwą kablową wraz z dedykowaną instalacją zasilającą, to powinny być one od siebie separowane przegrodami z PCV. Suma prądów płynących w kablach zasilających nie powinna przekraczać 20A (wg zaleceń Mod-Tap).

Obostrzenia

Promień skrętu kabla UTP nie powinien być mniejszy, niż ośmiokrotna jego średnica. Taką wartość przyjmuje większość producentów Systemów Okablowania.

Przy spinaniu kilku kabli ze sobą nie należy ściągać spinki do stopnia powodującego deformację wiązki. Kable po ich spięciu powinny się móc przesuwać.

Nie należy rozciągać kabli. Nie może być on naprężony na całej długości ani na końcach.

Dodatkowe połączenia w kablu typu lutowanie nie powinny mieć miejsca.

Nie powinno się prowadzić kabli UTP na zewnątrz budynku. Może to spowodować niebezpieczne skutkach przepięcia wynikłe na przykład z uderzenia pioruna.

Należy pamiętać też o tym, że w zależności od szybkości transmisji, jaka ma odbywać się w sieci, stosowany powinien być różny kabel. Dla sieci należy stosować skrętkę co najmniej 5 kategorii. Istnieje również, jak dotąd nieformalnie, ulepszona kategoria 5e, która zalecana jest do stosowania w nowych instalacjach.

Ponadto krótkie odcinki takie jak przewody przyłączeniowe (tzw. patchcordy) powinny być wykonane z linki. Dłuższe odcinki powinny być prowadzone drutem ze względu na jego lepsze parametry transmisyjne. Nie ma to co prawda dużego znaczenia w sieciach 10 Mb/s, ale przy prędkości 100 Mb/s (Fast Ethernet) odcinki prowadzone linką UTP nie powinny być dłuższe niż około 15 m.

Instalacja sieci komputerowej – kolejność podłączenia przewodów skrętki jest opisana dwoma normami EIA/TIA 568A oraz 568B.

Dla połączenia komputera z koncentratorem lub przełącznikiem stosuje się tzw. kabel prosty. Z obu stron podłączony jest tak samo wg standardu 568A lub 568B. Dla połączenia bezpośrednio dwóch komputerów bez pośrednictwa huba konieczna jest zamiana par przewodów. Taka aby sygnał nadawany z jednej strony mógł być odbierany z drugiej. Ten kabel nosi nazwę kabla krzyżowego i charakteryzuje się tym, że jeden koniec podłączony jest wg standardu 568A zaś drugi 568B.

Zarówno kable, gniazda, jak i przełączniki realizujące funkcję krzyżowania powinny być dla odróżnienia oznaczone symbolem X.

Testowanie połączeń Po podłączeniu wszystkich przewodów należy sprawdzić ciągłość połączeń. Do tego celu w najprostszym przypadku nadaje się multimetr z próbnikiem przejścia, jeśli mamy do sprawdzenia więcej niż jedno połączenie.