Elementy instalacji alarmowej, potrzebne aby zabezpieczyć dom.

elementy instalacji alarmowej

Podstawową rolą systemu alarmowego jest wczesne wykrycie próby wtargnięcia i poinformowanie o tym zdarzeniu. Instalacja taka składa się z wielu urządzeń, których wzajemna współpraca decyduje o skuteczności rozwiązania. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że główne elementy instalacji alarmowej to centrala alarmowa, czujki oraz sygnalizatory i urządzenia komunikacyjne. Są to podstawowe podzespoły, bez których system nie mógłby dostatecznie sprawnie spełniać swojej roli. Największe znaczenie z punktu widzenia jakości zabezpieczenia ma odpowiedni dobór czujek. Bardzo często systemy alarmowe zawierają jedynie czujki ruchu reagujące na intruza poruszającego się wewnątrz obiektu – rozwiązanie takie upraszcza realizację instalacji.

Dodatkowe zabezpieczenia

Warto jednak pokusić się o dodatkowe zabezpieczenie możliwych dróg wtargnięcia (drzwi, okna) za pomocą czujek magnetycznych lub wibracyjnych. W ten sposób istnieje możliwość wykrycia intruza zanim wtargnie on do środka. Równie ważne jak czujki są centrala alarmowa i urządzenia komunikacyjne – ich dobór powinien uwzględniać realizowane funkcje (np. powiadamianie na telefon prywatny, czy może monitoring do firmy ochrony) oraz wielkość instalacji (zależna od ilości pomieszczeń i wybranego sposobu ochrony). Należy przy tym pamiętać, że podobnie duże znaczenie jak jakość użytego sprzętu ma staranność wykonania instalacji – od tego bowiem zależeć będzie całkowita jej skuteczność.

Zabezpieczenie domu, zwłaszcza takiego, który ma duży przeszklony taras oraz dwa balkony, wymaga zastosowania niezawodnego i funkcjonalnego systemu alarmowego, w którym rozmieszczenie poszczególnych elementów będzie dobrze przemyślane.Bardzo ważne jest użycie takich rozwiązań, które pozwolą na to, aby już próba podejścia włamywacza do budynku została odnotowana i uruchomiła alarm. W tym celu można użyć czujek dualnych (integrujących czujkę podczerwieni i mikrofali), które, mimo, że zamontowane wewnątrz domu, będą „obserwować” przestrzeń za oknem nawet do kilku metrów odległości. Dodatkowym zabezpieczeniem mogą być czujki zbicia szkła, które rejestrują wybicie szyby w oknie lub drzwiach.

Innym sposobem ochrony życia i mienia jest wyposażenie systemu alarmowego w czujkę gazów usypiających. Gdy złodzieje spróbują dostać się do wnętrza domu, usypiając gospodarzy przez wcześniejsze wpuszczenie gazu, na przykład na bazie chloroformu, system zasygnalizuje pojawienie się już minimalnej dawki, nie zagrażającej zdrowiu mieszkańców. Czujka ta jest zalecana do sypialni, ale można ją również umieścić w innych pomieszczeniach domu. Kolejnym, równie istotnym, elementem każdego systemu są czujki magnetyczne, które powinny być umieszczone na elementach ruchomych, jak okna, drzwi oraz rolety zewnętrzne.

Instalacja czujek

Aby odpowiednio zabezpieczyć wnętrze domu, warto zainwestować przede wszystkim w pasywne czujki podczerwieni (PIR). Natomiast w pomieszczeniach takich jak garaż, kotłownia, strych lub pokój, w którym zainstalowano klimatyzację, lepiej zastosować czujkę dualną. Charakteryzuje się ona większą skutecznością działania, szczególnie tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywego alarmu – wywołanego na przykład przez ruch powietrza. Montując czujki gazu (metanu, propan-butanu i czadu), można zabezpieczyć się również na wypadek awarii kuchenki gazowej lub innego urządzenia. Ulatnianie się gazu zostanie natychmiast zasygnalizowane, co pozwoli odpowiednio wcześnie zareagować.

To wszystko składa się na poszczególne elementy instalacji alarmowej i zapewnia prawidłową ochronę techniczną budynku.