Serwis alarmu – CZUJKI ALARMOWE

czujniki podczerwieni,czujki pir,detekcja ruchu

Serwis alarmu polega między innymi na sprawdzeniu działania czujek alarmowych. W systemach alarmowych występuje kilka typów czujek alarmowych wykrywających ruch. Rozróżniamy: pasywne czujki podczerwieni, aktywne bariery (tory) podczerwieni, czujki ultradźwiękowe, mikrofalowe, wibracyjne, inercyjne, stłuczeniowe szkła, magnetyczne, dualne. Wybór czujek do danego systemu zależy od wielu czynników, wartości chronionego mienia, warunków w miejscu, gdzie mają być zastosowane, obecności w domu zwierząt itp. Dobór odpowiednich czujników jest bardzo ważny dla prawidłowej, niezawodnej pracy.

serwis alarmu, czujnik podczerwieni, czujka ruchu, czujka do alarmuPasywne czujki podczerwieni

PIR ( Passive Infra Red ) są stosowane najczęściej. Zasada działania wykorzystuje zjawisko emisji promieniowania cieplnego przez człowieka. Czujka wykrywa zmiany temperatury w swoim polu widzenia, analizuje je. Najczęściej stosowanymi są pasywne czujki szerokokątne i zasięgu działania do 12m. Istnieją czujki, które nie reagują na obecność niedużych zwierząt, zwłaszcza, takich jak koty. Dostępne są też czujki: kurtynowe, które wysyłają jedną wiązkę w kierunku poziomym lub pionowym, sufitowe o kącie widzenia 360°. Nowoczesny czujnik podczerwieni ma bardzo zaawansowaną technologicznie budowę, analizuje wielkość i szybkość poruszania się obiektu albo jego kształt. Mikroprocesor dzięki analizie obrazu pozwala uniknąć fałszywych alarmów wywołanych nagłymi zmianami temperatury czy oświetlenia.

bariera podczerwieni, zewnętrzna ochronaAktywne bariery (tory) podczerwieni

utrzymują wiązki promieniowania między nadajnikiem, a odbiornikiem i jeśli przecina je np. przechodzący człowiek system wykrywa ruch. Odległość od nadajnika do odbiornika może wynosić 1-50 m w zależności od mocy i jakości urządzenia. Bariera podczerwieni może być stosowana zarówno na zewnątrz budynku, jak i w środku pomieszczeń. Ochrona obwodowa , wykonana dookoła płotu , posesji lub placu pozwala skutecznie chronić mienie pozostawione przed budynkiem.

Czujki ultradźwiękowe

stosuje się raczej w pojazdach, niż w budynkach. Wykorzystują one tzw. zjawisko Dopplera – zmiany częstotliwości fali w wyniku odbicia jej od obiektu, który się porusza. Nadajnik wysyła falę ultradźwiękową. Odbiornik odbiera falę odbitą od ścian i przedmiotów w pomieszczeniu. W przypadku pojawienia się intruza częstotliwość fali ulega zmianie. Serwis alarmu polega na wzbudzeniu czujki w wyniku ruchu.

czujki, czujniki, mikrofalowe, mirofalaCzujki mikrofalowe

emitują fale radiowe i działają z wykorzystaniem zjawiska odbicia i tłumienia fali. Szerokokątne czujki mikrofalowe mogą nadzorować obszar do 30m. Dlatego te ostatnie szczególnie dobrze się sprawdzają w pomieszczeniach bardzo dużych. Ich zaletą jest niewrażliwość na ruch powietrza , nagłe zmiany temperatury i oświetlenia.

Czujki wibracyjne

zbudowane są z elementów piezoelektrycznych i reagują na drgania podłoża, do którego są przymocowane, a także na pojedyncze silne wstrząsy, pochodzące od okien, drzwi czy ścian pomieszczenia. Tak więc np. drgania pojawiające się podczas kucia, wiercenia czy uderzenia młotkiem inicjują zadziałanie czujki. Serwis alarmu polega na wykonaniu testów wibracyjnych.

serwis alarmu,dualna czujka ruchu, dwie w jednym, mikrofala i podczerwieńCzujki dualne

wykorzystują dwa różne rodzaje detekcji. Inaczej mówiąc: dwie czujki o różnej zasadzie działania są zamknięte w jednej obudowie. Najczęściej stosuje się czujkę podczerwieni i czujkę mikrofalową w jednej obudowie , sygnały z obydwóch czujek są sprzęgnięte, co powoduje, że sygnał alarmowy jest wyzwalany pod warunkiem pojawienia się sygnałów z obu systemów wykrywania ruchu. Takie czujki są wyjątkowo niezawodne w działaniu i odporne na fałszywe alarmy, mogą posiadać znaczny zasięg wykrywania ruchu.

Serwis alarmu – Poznań