CA-6 Satel Poznań

manipulator,ca6,klawiatura,obsługa alarmu
Satel Poznań CA 6

Nowoczesna mikroprocesorowa centrala alarmowa, wyposażoną w szereg rozwiązań elektronicznych i programowych. Zapewnia bezpieczeństwo strzeżonym przez nią obiektom. Bardzo elastyczna w konfiguracji. Satel Poznań. Daje duże możliwości, przy naprawdę umiarkowanej cenie. To chyba najczęściej zakładany typ centrali alarmowej w małych obiektach. Pozwala na zabezpieczenie domku jednorodzinnego, sklepu, biura, niedużej hali produkcyjnej. Jest naprawdę niezawodna. CA-6 produkowana i modernizowana od wielu lat, spełnia oczekiwania większości naszych klientów.

Satel Poznań, ca6,serwis alarmu

 • 6 wejść na płycie głównej
 • 2 wejścia w manipulatorze
 • obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC
 • 20 rodzajów reakcji
 • 5 wyjść
 • 3 wyjścia wysokoprądowe 2,2A
 • 2 wyjścia niskoprądowe OC ( otwarty kolektor )
 • 40 funkcji
 • 2 strefy sterowanie
 • manipulatory LED
 • telefoniczne – współpraca z modułem MST-1( wybrane funkcje )
 • nieulotna pamięć zdarzeń
 • pamięć 255 zdarzeń
 • włączenia, wyłączenia, awarie, alarmy itp.
 • data i godzina wystąpienia
 • użyte funkcje hasła
 • 1 hasło serwisowe
 • 1 hasło administratora
 • 12 haseł użytkowników
 • 4 timery
 • automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref itp.
 • nadzór pracy wartowników
 • dialer telefoniczny – przekaz informacji
 • monitoring – 2 numery stacji monitorujących
 • odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
 • zdalne programowanie z komputera przez modem
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
 • rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
 • inteligentne ponawianie próby transmisji danych
 • programowalny algorytm postępowania centrali
 • powiadamianie
 • 4 numery telefonów
 • 1 komunikat słowny w formie nagrania audio (syntezer mowy SM-2)
 • 2 komunikaty tekstowe do przesłania na pager
 • możliwość dołączenia kilku manipulatorów ( nie zwiększa liczby wejść centrali )
 • łącze RS-232 ( TTL ) – programowanie lokalne
 • zasilacz impulsowy
 • wydajność 1,2A
 • zabezpieczenie przeciwzwarciowe
 • układ ładowania i kontroli akumulatora
 • odłączanie akumulatora rozładowanego
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu

 
Satel Poznań. Serwis, diagnostyka, naprawa, konfiguracja centrali alarmowej. Dla naszych klientów kompleksowe usługi. Projekt, dostarczenie sprzętu, montaż alarmu, szkolenie obsługi, serwis gwarancyjny i okresowe przeglądy techniczne. W naszych instalacjach Satel wymagane normy, a proponowane przez nas urządzenia mają wszelkie wymagane atesty i homologacje. Wszystkie urządzenia są nowe i pochodzą z sieci dystrybutorskiej producenta.