SATEL CA-10

klawiatura,manipulator, uzbrajanie systemu

CA 10 serwis nieduża, ale bardzo rozbudowana centrala alarmowa. Posiada duże możliwości konfiguracyjne. Doskonale nadaje się do tworzenia dwu całkowicie niezależnych podsystemów. Umożliwia więc zabezpieczenie biur, warsztatów czy domów wielorodzinnych. Daje kontrolę nad użytkownikami, pozwala na precyzyjne przydzielenie uprawnień. Elastyczna w konfiguracji. Daje duże możliwości, przy naprawdę umiarkowanej cenie. Centrala umożliwia realizację 4 niezależnych całkowicie systemów. Idealna w budynku gdzie znajduje się do 4 mieszkań lub biur. Każdy użytkownik może uzbrajać i rozbrajać tylko swój system. Koszty instalacji rozkładają się za to na kilku klientów.ca 10 serwis,centrala,cztery strefy, duże możliwości,niezawodna

CA 10 serwis
 • Obsługa centrali z ze zdalnych manipulatorów wyposażonych w tekstowy wyświetlacz LCD lub z manipulatorów z diodami LED
 • Możliwość podłączenia czterech niezależnych manipulatorów, możliwość podziału na cztery strefy: całkowicie odrębne systemy alarmowe lub strefy o wspólnych wejściach czy strefy wewnętrzne
 • 0 do 16 dowolnie programowalnych wejść (8 wejść na płycie głównej, 2 w każdym manipulatorze, rozbudowa przez wejścia kolejnych manipulatorów lub ekspander), każde może pełnić jedną z 18 funkcji;
 • Obsługa dowolnych czujników w konfiguracji NO, NC, EOL oraz dwuparametrycznych z indywidualnym sabotażem wejścia;
 • 6 wyjść o programowalnym przeznaczeniu, każde może pełnić jedną z 40 funkcji;
 • Wbudowany komunikator telefoniczny umożliwiający: przekazywanie informacji do dwóch stacji monitorujących; przekazanie informacji o alarmie poprzez systemy przywoławcze (pager); poinformowanie o alarmie komunikatem słownym (za pomocą syntezera SM-2); odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu; zdalną obsługę serwisową z komputera wyposażonego w modem;
 • Wbudowane łącze RS-232 umożliwia podłączenie drukarki (wydruk pamięci zdarzeń lub wydruk bieżący) oraz programowanie centrali z komputera;
 • Sterowanie nadajnikiem monitoringu radiowego typu NR2-DSC (system NEMROD-format PC16OUT) firmy NOKTON;
 • Inteligentna analiza sygnałów centrali telefonicznej, umożliwiająca przesłania komunikatu słownego o alarmie, po wykryciu odebrania telefonu;
 • Wewnętrzny zegar umożliwiający między innymi automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref za pomocą funkcji TIMER
 • Obsługa systemu niezależnymi hasłami przez 32 użytkowników (do 13 w każdej strefie) – hasła mogą mieć różne uprawnienia, ich użycie jest odnotowane w pamięci zdarzeń
 • Nieulotna pamięć 255 ostatnich zdarzeń gromadząca informacje o włączeniach, wyłączeniach, alarmach, awariach itp., z datą i czasem wystąpienia, z numerem użytkownika obsługującego centralę
 • Możliwość nadzoru pracy wartowników poprzez funkcję TIMER;
 • Automatyczna kontrola poprawności pracy systemu centrali, w tym wykrywanie uszkodzenia lub zasłonięcia czujnika;