System MICRA

System MICRA – obsługa jest możliwie uproszczona – system może być obsługiwany pilotami zdalnego sterowania, podobnie jak w przypadku alarmów samochodowych. Te same piloty mogą również służyć do wywołania funkcji PANIC w razie konieczności. Lub sterować podłączonymi do systemu MICRA urządzeniami – np. bramą garażową. Dzięki temu można ograniczyć ilość pilotów, które trzeba pomieścić w kieszeni, i uniknąć konieczności odnalezienia tego właściwego pilota. Istnieje też możliwość obsługi systemu za pomocą bezprzewodowej klawiatury. Włączanie i wyłączenie czuwania, a także sterowanie urządzeniami odbywa się poprzez podanie odpowiedniego hasła. Dodatkową możliwością jest wykorzystanie telefonu komórkowego do zdalnej obsługi systemu MICRA – wystarczy wysyłać SMS o określonej treści, lub zainicjować połączenie z numeru telefonu zapisanego w pamięci modułu.

System MICRA – moduł z SMS

Sercem alarmu bezprzewodowego MICRA jest moduł alarmowy umożliwiający obsługę czujek zarówno bezprzewodowych, jak i tradycyjnych – przewodowych. Moduł ten wyposażony został w komunikator GSM/GPRS oferujący możliwość powiadamiania o alarmie (za pomocą wiadomości SMS oraz bezpłatnych tzw. „CLIP”) jak również monitoringu – przesyłania informacji do firmy zajmującej się ochroną. Z modułem MICRA zintegrowany został również zasilacz buforowy, zapewniający nieprzerwaną pracę systemu z akumulatora przez wiele godzin w sytuacji zaniku podstawowego zasilania sieciowego. Utrzymanie ciągłości pracy jest niezbędne dla zapewnienia stałego poziomu zabezpieczeniu obiektu.

System MICRA – czujki

Bezprzewodowe czujki przeznaczone dla systemu MICRA pozwalają zrealizować skuteczne zabezpieczenie w szerokim zakresie. Pierwszą linią ochrony mogą być bezprzewodowe magnetyczne czujki kontaktronowe MMD-300. Instalowane są bezpośrednio przy oknach i drzwiach, dzięki czemu mogą wykryć próbę włamania zanim jeszcze intruz dostanie się do środka. Wewnątrz chronionego obszaru umieścić można czujki ruchu MPD-300. Dzięki opcji odporności na ruch małych zwierząt, z powodzeniem mogą chronić pomieszczenia, w których poruszają się małe zwierzęta – np. nieduże psy. Uzupełnieniem gamy czujek dostępnych dla systemu MICRA jest czujka dymu i ciepła MSD-300. Pozwoli ona wykryć zagrożenie pożarem spowodowane np. tleniem się wykładziny, na którą spadła żarząca się iskra z kominka. W celu zapewnienia maksymalnie skutecznej sygnalizacji, czujka MSD-300 posiada wbudowany własny sygnalizator, dodatkowo sygnalizujący niebezpieczeństwo.
System MICRA
Prosta obsługa i zwarta konstrukcja łącząca w jednym urządzeniu wszystkie najważniejsze elementy podstawowego systemu alarmowego powoduje, że MICRA jest idealnym rozwiązaniem do zabezpieczania małych obiektów – np. domku letniskowego, wolnostojącego garażu czy nawet przydomowego warsztatu. Dzięki wykorzystaniu sprawdzonej technologii łączności bezprzewodowej, instalacja systemu jest szybka i nie wymaga przeprowadzenia uciążliwych prac związanych
z układaniem okablowania.

Warto również wspomnieć o unikalnej funkcji „akustycznej weryfikacji alarmu” – możliwości zdalnego podsłuchania przez telefon tego, co dzieje się w chronionym obiekcie. Pozwala to na zdalną ocenę przyczyny ewentualnego sygnału o alarmie i uniknięcie zbędnych kosztów związanych z niepotrzebną interwencją.