Alarm domowy

Głównym celem jaki ma spełniać alarm domowy jest wykrycie próby włamana osób niepożądanych do chronionego, za pomocą tego systemu: domu, mieszkania, garażu czy innego obiektu i powiadomienie o zdarzeniu. Powiadamianie lokalne w najprostszym wariancie, uruchamia syrenę alarmową w celu zwrócenia uwagi najbliższego otoczenia, często wykorzystywane jest powiadamianie zdalne – osobiste np. na telefon komórkowy, czy powiadomienie agencji ochrony i wezwanie grupy interwencyjnej.

alarm domowy

.

Najczęściej w systemie alarmowym montuje się czujniki ruchu działające w podczerwieni. Kontaktrony, magnetyczne czujniki reagują w momencie kiedy otwarte zostanie okno lub drzwi (zanim włamywacz dostanie się do środka). Połączenie ochrony obwodowej z czujkami ruchu zapewnia kompleksowe i skuteczne wykrywanie różnego rodzaju prób włamania. Należy pamiętać, aby wszędzie tam gdzie okna lub drzwi dostępne są dla intruza (okna w domku jednorodzinnym, wyjście na taras czy nawet drzwi balkonowe), trzeba wyposażyć system alarmowy w takie czujki. W nowoczesnych centralach alarmowych możliwe jest użycie funkcji dwu strefowej, domownicy swobodnie przemieszczają się wewnątrz domu na piętrze , a próba wtargnięcia z zewnątrz uruchomi sygnalizację alarmu.

Centrala alarmowa

– od jej wyboru zależeć będzie łatwość codziennej obsługi, funkcjonalność systemu oraz możliwości rozbudowy w przyszłości. Proste centrale będą pozwalały jedynie włączać i wyłączać czuwanie za pomocą manipulatora lub pilota radiowego. Te bardziej rozbudowane oferują sterowanie za pomocą czytelnych i eleganckich manipulatorów, jak też mogą zapewniać dodatkowe możliwości, np. funkcjonalność inteligentnego domu. Centrale alarmowe INTEGRA mogą z powodzeniem zrealizować skuteczne zabezpieczenie, gwarantując łatwość późniejszej rozbudowy o bardziej zaawansowane funkcje. Warto też zwrócić uwagę na sposób obsługi systemu.

Alarm domowy

oprócz wykrywania intruza musi mieć również możliwość ostrzegania o zagrożeniu. Tę rolę pełnią najczęściej sygnalizatory alarmowe. Sygnalizatory zamontowane na zewnątrz chronionego obiektu mają zwrócić uwagę otoczenia dźwiękiem i światłem, i ułatwić identyfikację obiektu. Trochę inne jest przeznaczenie sygnalizatorów wewnętrznych – te mają za zadanie uprzykrzyć życie intruzom, którym udało się przedostać na obszar chroniony.

Typowym rozwiązaniem jest korzystanie z klawiatury manipulatora i włączanie oraz wyłączanie systemu przez wpisanie odpowiedniego „hasła”. Takie rozwiązanie wymagające zapamiętania kodu może nie być najlepsze np. dla dzieci, czy osób starszych. Dlatego ciekawą alternatywą może być skorzystanie z klawiatury posiadającej wbudowany czytnik breloków lub kart zbliżeniowych – w ten sposób, włączenie lub wyłączenie dozoru sprowadzi się do zbliżenia małej „pastylki” lub karty do czytnika.

Zaawansowane systemy posiadają dużo większe możliwości. Wyposażone w odpowiednie czujki mogą chronić m.in. przed zalaniem wodą, niebezpiecznymi gazami czy rozwijającym się pożarem. W połączeniu ze sterowaniem inteligentnym mogą chronić przed skutkami tych zagrożeń poprzez odcięcie dopływu wody, czy włączenie wietrzenia pomieszczeń, w których wykryte zostały niebezpieczne gazy. Możliwe jest również automatyczne włączanie i wyłączanie oświetlenia, podnoszenie i opuszczanie rolet czy nawet samoczynne podlewanie ogrodu.