regulamin sklepu - NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA,dekodery,stb,odbiorniki,anteny

REGULAMIN

Regulamin sprzedaży internetowej :

1. Zasady ogólne :

 • Nasza firma prowadzi działalność gospodarczą od 1989 roku. Zawsze dokładamy wszelkich starań, by nasi klienci byli zadowoleni z naszych działań. Z wieloletniego doświadczenia wiemy jednak, że nikt nie potrafi przewidzieć różnych komplikacji losowych, nieodpowiedzialności osób trzecich i nietypowych zdarzeń.
 • Jesteśmy gotowi do podjęcia każdych działań poprawiających zadowolenie naszych klientów.
 • Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości - PROSIMY O KONTAKT ! Nie możemy rozwiązać problemu, o którym nie wiemy !

2. Zamawianie towarów :

 • Złożenie internetowego zamówienia przez klienta oznacza zaakceptowanie warunków naszego regulaminu, podanej przez nas ceny i warunków dostawy.
 • Podczas składania zamówienia, w koszyku, widoczna jest przez cały czas cena towaru oraz koszty jej dostarczenia. W każdej chwili, aż do ostatecznego złożenia zamówienia można wycofać się z transakcji.
 • Ceny w sklepie są cenami detalicznymi brutto.
 • Towar wysyłamy jest do odbiorcy po odnotowaniu wpłaty na konto bankowe lub mailowym potwierdzeniu wysyłki za pobraniem. Towar można odebrać osobiście w siedzibie naszej firmy - PO UPRZEDNIM USTALENIU TERMINU ODBIORU - płacąc gotówką przy odbiorze.
 • Towar można zamówić z usługą dostawy i montażu do domu (siedziby klienta) - PO UPRZEDNIM USTALENIU TERMINU DOSTAWY - płacąc gotówką przy odbiorze. Do ceny detalicznej towaru zostanie doliczona cena za usługę.

3.Warunki gwarancyjne

 • Sprzedawane towary objęte są gwarancją producentów, zgodnie z danymi zawartymi w ich kartach gwarancyjnych. Dla towarów nie posiadających oddzielnych kart gwarancyjnych , gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
 • Jeżeli wraz ze sprzętem dostarczona jest karta gwarancyjna producenta, nabywca zobowiązany jest realizować swoje prawa w jego sieci serwisowej. Firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu działalności sieci serwisowej producenta, stąd też nie zajmuje się pośrednictwem przy naprawie sprzętu, który winien być serwisowany w tejże sieci. Podstawą naprawy gwarancyjnej jest karta gwarancyjna wydana przez producenta wraz z dokumentem zakupu.
 • Dla towarów nie posiadających oddzielnych kart gwarancyjnych kupujący zobowiązuje się dostarczyć sprzęt ze stwierdzoną wadą do punktu serwisowego lub siedziby firmy na własny koszt i ryzyko. Przesyłka musi zawierać dokument zakupu ( faktura lub paragon albo naklejony firmowy sticker ) oraz pisemną informację ze szczegółowym opisem objawów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez Kupującego warunków gwarancji.
 • Klient natychmiast po zakupie Sprzętu powinien sprawdzić kupiony towar. W razie ujawnionych wad, towar wymieniany jest na nowy.
 • Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 • Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli musi zawierać: oryginalne opakowanie, dokumentację, sterowniki, kable i inne elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem. W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo, jednakże musi być dostarczony w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.
 • Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub wyładowania atmosferycznego; są następstwem uszkodzeń mechanicznych; zostały spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją sprzętu, są następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych; są następstwem, posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu; są następstwem zwarcia, przepięcia znajdującej się poza sprzętem instalacji elektrycznej,zostały spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem następstwem naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności: za utracone koszty w rezultacie ujawnienia się wady. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.
 • Towar nie odebrany z serwisu w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
 • Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z brzmieniem Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176)

   

4. Prawo Zwrotu :

 • Przy zakupie przez Internet Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 10 dni kalendarzowych (decyduje data nadania listu przewozowego), o ile nie naruszył oryginalnego opakowania produktu. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży chyba, że klient skorzysta z prawa rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 • Ze zwrotem towaru związane są następujące zasady :
 • Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie !).
 • Jeżeli klient rezygnuje z zakupu - Towar musi być odesłany do naszej firmy. Koszt przesyłki pokrywa nabywca. Przesyłka musi być ubezpieczona. Do przesyłki należy dołączyć z krótką informacją, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć dokument zakupu (paragon, faktura) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze.
 • Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony:
  Należy w obecności spedytora spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy spedycyjnej na adres firmy
 • W przypadku osobistego dostarczenia towaru do magazynu firmy obowiązują te same zasady, co w wypadku wysyłki - towar musi być poddany weryfikacji przez serwis lub magazyn, a pieniądze zwrócone na konto w okresie 28 dni lub odebrane z kasy firmy po upływie 14 dni.
 • W razie odesłania sprawnego sprzętu i pozytywnej weryfikacji jego stanu przez magazyn, firma prześle zapłacone pieniądze w ciągu najpóźniej 28 dni na wskazane konto. Wysokość kwoty będzie pomniejszona o koszt transportu do klienta, jeżeli został on pokryty przez firmę . Koszty transportu omówione są w Zasadach sprzedaży. Z tego wynika, że koszty transportu związane z transakcją pokrywa nabywca, który zrezygnował ze sprawnego sprzętu. Firma nasza nie pobiera innych opłat manipulacyjnych, odzyskuje jedynie swoje - zapłacone przewoźnikowi pieniądze.
 • Warunkiem koniecznym do zwrotu pieniędzy jest odesłanie lub przekazanie podpisanej kopii dokumentu korygującego do dokumentu zakupu (faktury korygującej VAT lub paragonu korygującego).

5. Płatność przelewem :

 • Kupujący - po złożeniu zamówienia - otrzyma na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z numerem konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty.
 • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za pracę banków, a w szczególności czas trwania operacji bankowych.
 • Towar wysyłamy jest do odbiorcy po odnotowaniu przez nas wpłaty na nasze konto bankowe.