Kamera obserwuje budowę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Kamera obserwuje budowę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Kamera obserwuje budowę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.