5. Możliwości odbiorcze ...powinien zapewniać odbiór sygnałów cyfrowych DVB-T o parametrach zgodnych z EN 300 744.... powinien spełniać wymagania podane w podrozdziale 12.7 normy PN-EN 62216-1.    
6. Procedura przeszukiwania pasma Odbiornik cyfrowy powinien być zdolny do automatycznego przeszukiwania całego zakresu ... Dane o dostrojeniu powinny być przechowywane na liście usług, aby umożliwić szybkie wybranie żądanego strumienia transportowego.    
7 a) odbiór programów telewizyjnych niekodowanych (FTA)      
7 b) odbiór programów radiofonicznych niekodowanych (FTA)      
7 c) wybór składowej fonii usługi w przypadku transmisji wielu składowych      
7 d) wybór napisów (teletekstowe lub DVB)      
7 e) teletekst      
7 f) formatowanie obrazu dla stosunku boków 4:3 i 16:9      
7 g) rodzicielska kontrola dostępu do wybranych programów lub audycji      
8. Nawigator informacji o usługach ...powinien być wyposażony w nawigator informacji o usługach, który zapewnia użytkownikowi dostęp do podstawowych informacji o usługach i zdarzeniach ...    
9. Instalacja automatyczna      
10.Dostęp warunkowy (o ile występuje) ...zapewniać dostęp do programów szyfrowanych zgodnie ze wspólnym algorytmem skramblowania DVB według ETSI ETR 289 [7].    
11. Rodzicielska kontrola dostępu ...powinien umożliwiać blokowanie dostępu do całych programów lub do wybranych kategorii audycji...    
12. Dekoder sygnału wizji H.264/AVC Dekoder sygnału wizji powinien dekodować strumienie cyfrowe wizji zgodne z Zaleceniem ITU-T H.264 zdolnego do dekodowania strumieni HP@L4 telewizji o wysokiej rozdzielczości (HDTV) oraz o standardowej rozdzielczości (SDTV). Niezależnie od rozdzielczości strumienia wejściowego dekoder powinien dostarczać sygnał o standardowej rozdzielczości PAL do wyjścia analogowego wizji STB.    
13. Dekoder sygnału fonii Dekoder sygnału fonii powinien dekodować strumienie cyfrowe fonii zakodowane zgodnie z MPEG-2 Warstwa II oraz E-AC-3 ... Dekoder sygnału fonii powinien wykorzystywać metadane przesyłane w strumieniu E-AC-3 do normalizacji siły głosu, konwersji dźwięku przestrzennego do stereofonicznego lub mieszania głównej składowej fonii z dodatkowymi. Niezależnie od systemu kodowania i liczby transmitowanych kanałów fonicznych, dekoder sygnału fonii powinien dostarczać sygnał stereofoniczny do wyjścia analogowego fonii odbiornika cyfrowego, chyba że nadawany jest sygnał monofoniczny lub dwa dźwięki. Wówczas dekoder powinien dostarczać na obu kanałach sygnał monofoniczny wybrany przez użytkownika.    
14. Teletekst i napisy DVB      
14.1 Teletekst Podczas dekodowania strumieni: dźwięku, obrazu i danych, odbiornik cyfrowy powinien jednocześnie wydzielać dane teletekstu spełniające wymagania normy ETSI EN 300 706 [3] dla poziomu 1.5 i transmitowane w postaci pakietów zgodnie z normą PN-EN 300 472 [2]. Teletekst przesyłany w strumieniach cyfrowych powinien być dekodowany w odbiorniku następująco: a) przez dekoder wewnętrzny i wyświetlany w trybie wyświetlania znaków i grafiki na ekranie (OSD) lub b) w przypadku STB - przez wstawienie danych na wybranych liniach w czasie trwania okresu wygaszania pionowego (VBI) zgodnie z wymaganiami normy ETSI EN 300 706 [3] dla poziomu 1.5.    
14.2 Napisy DVB Odbiornik cyfrowy powinien dekodować i wyświetlać napisy transmitowane zgodnie z normą ETSI EN 300 743 [4]. Dekodowanie teletekstu i napisów DVB, które są odbierane jednocześnie, powinno być kontrolowane przez użytkownika.    
15. Interfejs programu aplikacyjnego API (o ile występuje) Odbiornik interaktywny powinien poprawnie odbierać i wykonywać aplikacje programowe zgodne z MHP 1.2 według ETSI TS 102 590 [6].    
16. Kanał zwrotny (o ile występuje) OOdbiornik interaktywny powinien zapewniać dostęp do kanału zwrotnego przez publiczną sieć telefoniczną (PSTN), sieć Ethernet lub inny - przewodowy lub radiowy - kanał transmisyjny wykorzystujący wbudowany moduł lub urządzenie zewnętrzne podłączone do odbiornika przez cyfrowy interfejs transmisji danych.    
17. Zdalna aktualizacja oprogramowania Odbiornik cyfrowy powinien obsługiwać usługę aktualizacji oprogramowania systemowego (DVB--SSU) zgodnie z ETSI TS 102 006 [9] służącą konserwacji lub podwyższaniu funkcjonalności oprogramowania odbiornika po jego sprzedaży.    
18. Interfejsy odbiornika cyfrowego      
18.1 Interfejsy sygnału w.cz. Odbiornik cyfrowy powinien być wyposażony w jedno gniazdo wejściowe IEC zgodnie z IEC 60169-2 [26]. Impedancja wejściowa powinna wynosić 75 ?.    
18.2 Interfejsy cyfrowe Odbiornik cyfrowy powinien być wyposażony: a) w przypadku STB - w wyjście HDMI typu A zgodnie z "High-Definition Multimedia Interface" [30] zabezpieczone systemem HDCP zgodnie z "High-Bandwidth Digital Content Protection System" [31], b) w wyjście S/PDIF elektryczne lub optyczne zgodne z PN-EN 60958-1 [23] oraz z IEC 61937-3 [27] (nie dotyczy odbiornika z co najmniej 5 wyjściami analogowymi dla dźwięku dookólnego).    
18. 3 Interfejsy analogowe Odbiornik cyfrowy powinien być wyposażony w: a) gniazdo SCART zgodnie z PN-EN 50049-1 [13] i PN-EN 50157-2-1 [14], b) wyjście stereofoniczne.