AUTOALARMY I IMMOBILISERY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

Programowany immobiliser Proxima

z elektronicznym bezdotykowym kluczem zbliżeniowym. Posiada

funkcje alarmu i immobilisera

przeciwporwaniowego. Elektroniczny klucz zbliżeniowy ( TRANSPONDER ) nie ma baterii zasilającej. Dodatkowo może być zainstalowany ukryty przycisk - autoryzacja. Po powrocie do samochodu należy użyć klucza elektronicznego - odblokowanie samochodu. Przekręcenie stacyjki, gdy blokada jest uzbrojona, sygnalizowane jest syreną. Chroni to samochód pozostawiony bez opieki przed uruchomieniem.

Immobiliser , może być z alarmem + blokada przeciwporwaniowa włączana otwarciem drzwi.

Ppo każdym otwarciu drzwi należy w określonym czasie nacisnąć ukryty przełącznik. Auto chronione jest również w czasie jazdy, gdy samochód jest uruchomiony, a immobiliser rozbrojony.

Immobiliser + blokada przeciwporwaniowa włączana upłynięciem czasu jazdy.

Dodatkowo po upłynięciu określonego czasu jazdy należy nacisnąć ukryty przełącznik.

IMMOBILISER

PROXIMA dwuobwodowy na pastylkę DALLAS, Jest to nowoczesne, mikroprocesorowe urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika samochodowego osobom nie posiadającym klucza elektronicznego oraz nie znającym miejsca ukrycia czujnika sensorowego. ZDALNE OMIJANIE AWARYJNE STAN SERWISOWY KLUCZ ELEKTRONICZNY stalowy, hermetyczny.

Opis działania.

Po 10s od wyłączenia stacyjki blokada zaczyna sygnalizować buzerkiem proces uzbrajania. Jeśli przez 20s stacyjka będzie wyłączona to blokada uzbroi się. Towarzyszy temu wolne miganie diody czerwonej oraz krótki sygnał akustyczny. Wyłączenie blokady następuje po spełnieniu dwóch warunków : - dotknięciu kluczem elektronicznym czytnika i dotknięciu jedną ręką obudowy czytnika , a drugą ukrytego czujnika sensorowego ( o ile jest zamontowany ). Stan serwisowy ( stan w którym blokada zachowuje się tak jakby jej nie było ). Aby przejść w stan serwisowy, należy w stanie wyłączonej blokady i wyłączonego samochodu przytrzymać klucz elektroniczny w czytniku przez 10 sekund. Przejściu towarzyszy wyraźna zmiana sygnału akustycznego, oraz szybkie miganie diody czerwonej. Programowanie kluczy. Blokada może zapamiętać 8 kluczy.
pomar@pomar.pl
PHU POMAR
60-104 Poznań ul.Głogowska 214
mob: 0602-232159 0501-072282
tel/fax: 061-8399-032
rok założenia : 1989
HOME OSOBOWE CIĘŻAROWE ROZSZERZENIA STEROWNIKI ZAMKI I SZYBY POWIADOMIENIA
 • strona główna
 • OSOBOWE
 • PROXIMA ZK
 • PROXIMA ZN
 • PROXIMA BP
 • immobiliser DM2
 • immobiliser KIR
 • immobiliser PT2
 • immobiliser KIDNAPER
 • immobiliser PEN


 • TO JEST WERSJA STRONY Z
  2008 ROKU !

  Przejdź do nowej wersji !


  AUTOALARMY, ALARMY, KAMERY

  IMMOBILISER PROXIMA KIDNAPER

  immobiliser samochodowy kidnaper

  Kidnaper jest skuteczny nawet wówczas gdy samochód jest uruchomiony, a wszystkie inne zabezpieczenia wyłączone. Szczególną skuteczność przejawia w sytuacjach gdy jadąc samochodem kierowca zatrzymuje się sam lub zostaje zatrzymany i jest zmuszony do opuszczenia samochodu bez jego gaszenia i dotykania czegokolwiek. Złodziej lub napastnik ma nieco czasu na odjechanie, a kierowca na opuszczenie miejsca kradzieży. Po tym czasie silnik zostaje stopniowo wyłączony i dodatkowo włącza się sygnalizacja akustyczna i optyczna.

  1. Załączenie systemu.
  Każde otwarcie dowolnych drzwi lub upłynięcie określonego czasu jazdy powoduje załączenie systemu. System jest programowany i w zależności od wymagań może być załączony tylko otwarciem drzwi, tylko upłynięciem określonego czasu jazdy lub jednym i drugim.

  2. Wyłączenie systemu.
  System zostaje wyłączony (autoryzowany) po naciśnięciu przez ok. 1,5 s ukrytego wyłącznika. Obojętne jest czy samochód jest uruchomiony czy nie. Codzienne używanie blokady polega na autoryzacji systemu.
  W zależności od zaprogramowania system należy autoryzować:
  Po wejściu do samochodu przed lub tuż po uruchomieniu silnika, gdy jest zaprogramowane załączanie otwarciem drzwi, oraz (gdy jest zaprogramowane załączanie po upłynięciu określonego czasu) po określonym czasie jazdy.

  Nieautoryzowany system załączony otwarciem drzwi po zaprogramowanym czasie (możliwe jest 30, 60, 120, 240 i 480s) krótkimi sygnałami akustycznymi buzera (przerwy między sygnałami stają się coraz krótsze) przypomina o konieczności autoryzacji. Sygnalizacja ta trwa ok. 20s. Potem pojawia się dodatkowo sygnalizacja syreną (przerwy między sygnałami stają się coraz krótsze). Następnie zaczynają pulsować kierunkowskazy a syrena zostaje włączona na stałe. Po kolejnych 10s następuje zatrzymanie samochodu.
  Nieautoryzowany system załączony upłynięciem określonego czasu (możliwe jest 20, 40, 60 80,100 minut) krótkimi sygnałami akustycznymi buzera (przerwy między sygnałami stają się coraz krótsze) przypomina o konieczności autoryzacji. Sygnalizacja ta trwa ok. 20s. Potem pojawia się sygnalizacja syreną (podobna do sygnalizacji buzerem). Następnie syrena zostaje włączona na stałe i zaczynają pulsować kierunkowskazy. Po kolejnych 60 s następuje zatrzymanie samochodu. Po upływie 25s syrena zostaje wyłączona, kierunkowskazy pulsują nadal i samochód jest zablokowany. Przy wyłączonej syrenie możliwe jest ponowne uruchomienie samochodu na 10s lecz jednocześnie powoduje to rozpoczęcie procedury alarmowania (umożliwia to zjechanie samochodem w bezpieczne miejsce).W każdym opisanym wyżej momencie autoryzowanie systemu (przyciśnięcie przycisku przez ok. 1,5s) przywraca stan normalnej pracy.

  3. Stan serwisowy.
  Jeżeli nie chcemy żeby blokada załączała się automatycznie (np: zostawiamy samochód w warsztacie, w myjni) gdzie musielibyśmy zdradzić sposób autoryzacji powinniśmy wprowadzić urządzeniew stan serwisowy (stan w którym blokada zachowuje się tak jakby jej nie było).
  Aby przejść w stan serwisowy należy przy wyłączonej stacyjce autoryzować system przez ok. 10s aż do 3-krotnego włączenia buzera i diody LED (miga z częstotliwością około 2 Hz). W trybie serwisowym przekaźnik blokujący jest włączany (możliwa jest jazda samochodem) natychmiast po włączeniu stacyjki a wyłączany po 20s od wyłączenia stacyjki.Wyjście ze stanu serwisowego odbywa się tak samo jak wejście do niego.

  4. Sygnalizacja optyczna i akustyczna.
  Dioda świecąca (o ile jest zainstalowana) sygnalizuje stany pracy blokady:
  - dioda miga szybko (przy włączonej stacyjce dodatkowo co 5s włączany jest buzer) - tryb serwisowy,
  - dioda zgaszona - system rozblokowany (można jechać),
  - dioda zapalona przy włączonej stacyjce lub miga wolno przy wyłączonej stacyjce - konieczność autoryzowania,
  - dioda zapalona bez względu na stan stacyjki - alarm.

  5. Kontrola awarii blokady.
  W serwisie i po rozbrojeniu blokady, gdy stacyjka jest włączona blokada kontroluje napięcie na stykach przekaźnika blokującego. Zanik napięcia na jakimkolwiek styku powoduje sygnalizację awarii. W czasie awarii co1s zostaje włączony buzer na 0,3s. Równocześnie z włączeniem buzera zapala się dioda LED.
  Sprawność blokadzie przywraca przecięcie przewodu awaryjnego omijania, którego lokalizację powinien wskazać instalator.

  4. Programowanie czasu jazdy bez autoryzacji.
  Po zasygnalizowaniu wejścia do trybu serwisowego zostaje zgaszona dioda LED na 5s. Jeśli w tym czasie 5 razy zostanie zwarty ukryty wyłącznik to blokada przejdzie do programowania czasu jazdy bez autoryzacji. Przejście do programowania jest sygnalizowane włączeniem syrenyna 0,3s. Następnie blokada generuje dwie grupy 6 impulsów (włączając diodę LED i kierunkowskazy) o czasie 1,5s oddzielonych od siebie 0,3 s przerwami.
  Pierwsza grupa programuje czas jazdy bez autoryzacji po otwarciu drzwi.
  Druga grupa programuje czas jazdy bez autoryzacji i bez otwarcia drzwi.
  Zaprogramowanie odpowiedniego czasu jazdy polega na zwarciu przycisku autoryzacji przy wybranym impulsie. Zwarcie przycisku autoryzacji skraca impuls i kończy generowanie dalszych impulsów. Po zaprogramowaniu konfiguracji blokada przechodzi do serwisu.

  grupa 1: Czas jazdy bez autoryzacji po otwarciu drzwi
  impuls 1 - brak blokady drzwiowej;
  impuls 2 - 30 s;
  impuls 3 - 1 min;
  impuls 4 - 2 min;
  impuls 5 - 4 min;
  impuls 6 - 8 min;


  grupa 2: Czas jazdy bez autoryzacji i bez otwarcia drzwi
  impuls 1 - brak blokady czasowej;
  impuls 2 - 20 min;
  impuls 3 - 40 min;
  impuls 4 - 60 min;
  impuls 5 - 80 min;
  impuls 6 - 100 min