IMMOBILISER
Mini DALLAS


 
. Tak wygląda
 
Mini Dallas - jedno z najmniejszych urządzeń na rynku. Metalowa obudowa (wielkości pudełka zapałek), dwa obwody blokujące, sterowanie mikroprocesorem. Uniemożliwia uruchomienie silnika samochodowego bez klucza elektronicznego.

1. Główne cechy:

- ZDALNE OMIJANIE AWARYJNE-
umożliwia jazdę samochodu w przypadku awarii blokady, oddzielenie wyłącznika od blokady umożliwia głębokie i staranne jej ukrycie (brak dostępu do obudowy i przewodów blokujących),
- STAN SERWISOWY-
stan w którym blokada zachowuje się tak jakby jej nie było (nie uzbraja się), wchodzi się w ten stan wygodnie używając tylko klucza elektronicznego,
KLUCZ ELEKTRONICZNY -
produkt amerykański, liczba kombinacji (281.000.000.000.000), stalowy, hermetyczny, nie wymaga zasilania.

2. Opis działania.

Blokada ma trzy stany pracy:
- blokada wyłączona -
można jechać- dioda nie miga (świeci światłem ciągłym lub nie świeci),
- blokada załączona - nie można jechać - dioda miga wolno,
- stan serwisowy -
można jechać i blokada nie uzbroi się automatycznie - dioda miga szybko.

Wyłączenie blokady następuje po dotknięciu czytnika kluczem elektronicznym.
Można to zrobić przy włączonej bądź wyłączonej stacyjce.
Wyłączeniu towarzyszy dwusekundowe szybkie (10razy na sekundę) miganie diody czerwonej a następnie:
- dioda gaśnie gdy stacyjka jest załączona,
- lub świeci światłem ciągłym -stacyjka wyłączona.

Po przekręceniu kluczyka można uruchomić samochód.
Po wyłączeniu stacyjki dioda świeci światłem ciągłym i gdy upłynie 20s blokada uzbraja się. Towarzyszy temu dwusekundowe szybkie (10razy na sekundę) miganie diody czerwonej a następnie dioda miga wolno (raz na dwie sekundy).Załączenie stacyjki gdy blokada jest uzbrojona nie uruchamia silnika.

Jeżeli blokada nie ma załączać się automatycznie (np: samochód zostaje w warsztacie lub myjni), należy wprowadzić urządzenie w stan serwisowy (stan w którym blokada zachowuje się tak jakby je nie było). Aby przejść w stan serwisowy, należy w stanie wyłączonej blokady i wyłączonej stacyjki przytrzymać k
lucz elektroniczny w czytniku przez 10 sekund (poprawne trzymanie klucza w czytniku sygnalizowane jest zgaszeniem diody). Przejściu w stan serwisowy towarzyszy dwusekundowe szybkie (10razy na sekundę) miganie diody czerwonej a następnie dioda miga 3 razy na sekundę. Wyjście ze stanu serwisowego odbywa się tak samo jak wejście do niego.

3. Programowanie kluczy.
Po wejściu do trybu serwisowego, w czasie dwusekundowego szybkiego (10razy na sekundę) migania diody czerwonej należy włączyć stacyjkę i przyłożyć nie zaprogramowany klucz.
 
Przyłożenie klucza do czytnika powoduje wpisanie go do EEPROM - u. Sygnalizowane to jest rozbłyśnięciem LED-a (0.3s). Blokada może zapamiętać do 3 kluczy. Wyjście z programowania kluczy następuje po wyłączeniu stacyjki (blokada przechodzi w stan serwisowy).

UWAGA.
Użycie niewłaściwego klucza powoduje uniemożliwia w ciągu najbliższych 20 sekund odblokowanie blokady żadnym, nawet dobrym kluczem ( antyscaning ).


... Powrót .