Programowany dwukanałowy sterownik szyb SSM2.


 
Dwukanałowy sterownik szyb jest nowoczesnym, programowanym i najbardziej uniwersalnym urządzeniem tego typu na rynku polskim.
 
Sterownik szyb SSM2:
- zmienia działanie oryginalnych samochodowych przycisków otwórz/zamknij,
- współpracując z dowolnym autoalarmem (posiadającym sygnał aktywnej masy po uzbrojeniu) umożliwia domykanie szyb po włączeniu alarmu i przywracanie położenia szyb po jego rozbrojeniu (otwierania),
- a współpracując z autoalarmem PROXIMA umożliwia dodatkowo pozostawienie niedomkniętych szyb po u
zbrojeniu i całkowite ich otwarcie po rozbrojeniu alarmu (dwa różne rozkazy z pilota).

1. Podstawowe cechy sterownika:
- niezależne sterowanie dwoma silnikami poruszającymi szybami,
- zamykanie szyb po krótkim naciśnięciu oryginalnego klawisza zamknij,
- otwieranie szyb po krótkim naciśnięciu oryginalnego klawisza otwórz,
- przerywanie ruchu szyb po krótkim naciśnięciu dowolnego klawisza,
- po dłuższym przytrzymaniu klawisza zamknij/otwórz szyba zamyka/otwiera się tak długo jak długo trzymany jest klawisz,
- domknięcie szyb po uzbrojeniu autoalarmu,
- przywrócenie położenia szyb
(takiego jakie było w momencie włączania alarmu) po wyłączeniu autoalarmu. Przywrócenie położenia następuje tylko przed upływem 15min lub 1godziny od ich domknięcia. Późniejsze wyłączenie alarmu nie przywraca położenia szyb.
Przydatne w sytuacjach, gdy jest gorąco, alarm zostaje włączony i szyby ze względów bezpieczeństwa domknięte, a powrót do samochodu następuje przed upływem 15min lub 1godziny, ma więc sens automatyczne (dla wyg
ody) przywrócenie położenie szyb.
- pozostawienie niedomkniętych szyb po uzbrojeniu autoalarmu (tylko PROXIMA- rozkaz z pilota). Przydatne w sytuacjach, gdy jest gorąco, a samochód można zostawić z otwartymi szybami, chociaż bezpieczniej z włączonym alarmem,
- całkowite otwarcie szyb po wyłączeniu alarmu (tylko PROXIMA - rozkaz z pilota) - Przydatne w sytuacjach, gdy jest gorąco (a minęło 15min lub 1h od włączenia alarmu i położenie sprzed włączenia już nie zostanie przywrócone) i miłe jest całkowite otwarcie szyb przed jazdą,
- programowanie 5 opcji,
- automatyczna adaptacja (nauka) do zmieniających się warunków pracy.

2. Programowanie sterownika.
Programować można pięć opcji:
2.1. prąd przeciążenia (zatrzymanie silnika) 8A (A) lub 10A (B),
2.2. czy sterownik ma przywracać położenie szyb po wyłączeniu alarmu (B), czy nie (A),
2.3. czy sterownik po wyłączeniu alarmu ma przywracać położenie szyb (B), czy otwierać je całkowicie (A),
2.4. czy sterownik ma przywracać położenie szyb tylko przez 15min (A), czy też przez 1godzinę (B) od włączenia alarmu.
2.5. czy sterownik jest sterownikiem sterującym parę szyb przednich (A), czy tylnich (B), (jeżeli sterownik jest sterownikiem szyb tylnich to rozpoczęcie domknięcia szyb tylnich następuje po 15s po rozpoczęciu domykania szyb przednich - rozkłada w czasie obciążenie akumulatora).
Przejście do programowania następuje po przytrzymaniu obu klawiszy zamknij przez około 60s (po 30s zostaje wywołana procedura adaptacyjna - otwiera się i zamyka się po kolei najpierw jedna szyba potem druga). Niewielkie otwarcie jednej z szyb oznacza rozpoczęcie programowania, a klawisz odpowiadający za ruch tej szyby umożliwia programowanie. Rozpoczęcie programowania następuje po zwolnieniu klawisza. Naciśnięcie klawisza otwórz ustawia możliwość A, naciśnięcie klawisza zamknij ustawia możliwość B. Naciśnięcie klawisza A lub B powoduje jej zaprogramowanie i natychmiastowe przejście do następnej. Nie wciśnięcie żadnego klawisza nie zmienia opcji i po 3s sterownik umożliwia programowanie następnej. Opcje sygnalizowane są opuszczeniem szyby o kilka centymetrów. Jeżeli szyba po opuszczeniu natychmiast podniesie się o około 1cm oznacza to, że aktualnie zaprogramowana jest opcja B. Umożliwia to odczyt aktualnej konfiguracji sterownika szyb.


Powrót do poprzedniej.