Moduł rozszerzający CS+KD.Moduł rozszerzający CS+KD poszerza możliwości alarmów PROXIMA z wyjściem cyfrowym (ZK, D) o możliwość wyboru cichego sygnału potwierdzającego włączanie i wyłączenie alarmu, oraz umożliwia wykorzystanie sygnału 12V/1A (o programowanym czasie trwania) pojawiającego się po wł , wył, lub rozkazie z pilota do różnych celów np: otwieranie pilotem bagażnika , zapalanie lampki sufitowej po wyłaczeniu alarmu i itp.

Moduł rozszerzający CS+KD sterowany jest z wyjścia cyfrowego ALARMU PROXIMA (wersje ZK, D, BP) i przeznaczony do spełnienia trzech podstawowych funkcji:

1. Przy wykorzystaniu syreny typu LASERLINE umożliwia wygenerowanie cichego sygnału towarzyszącego włączeniu i wyłączeniu alarmu. Możliwe jest zaprogramowanie jednego z 8 sygnałów załączajacych i jednego z 8 sygnałów wyłączajacych. Sygnał nr 8 jest sygnałem zmiennym, po każdym wykorzystaniu nieco innym. Syrena typu LASERLINE jest dostępna u dystrybutorów alarmów PROXIMA w cenie zwykłej syreny.

2. Moduł rozszerzający posiada wyjście na którym może pojawić sie napięcie 12V/1A. Sygnał ten może pojawić na na 0-1-5 lub 30s po włączeniu alarmu, i/lub po wyłączaniu alarmu i/lub po wydaniu rozkazu z pilota. Rozkazem pilota jest naciśnięcie górnego klawisza, w ciągu 3s po zadziałaniu kierunkowskazów po wyłączeniu alarmu, lub przyciskanie górnego klawisza przez 3s w stanie wyłączonego alarmu. Sygnały te mogą być wykorzystane do np. włączanie oświetlenia wnętrza, czy otwarcia bagażnika.

3. Przy współpracy z czujnikiem mikrofalowym pracują
cym w trybie ostrzegania (który normalnie przy współpracy z alarmem PROXIMA generuje stosunkowo głośny sygnał “żaby”) wytwarza dyskretny sygnał ostrzegania przy użyciu syreny typu LASERLINE. Oznacza to, że połączenie alarmu PROXIMA, czujnika mikrofalowego, modułu rozszerzającego oraz syreny typu LASERLINE daje możliwość generacji dyskretnego sygnału ostrzeżenia (sygnał nr 8 - zmieniający się po każdym ostrzeżeniu).

Programowanie modułu.
Konfigurowanie modułu jest możliwe tylko przy pomocy programatora poprzez wyłączony (rozbrojony) alarm PROXIMA z kanałem cyfrowym. Należy:
- odpowiednio ustawić odpowiednio przełączniki programatora radiowego,
- włączyć stacyjkę samochodu i wcisnąć dwa klawisze w pilocie (dioda sygnalizacyjna zaczyna migać),
- i wcisnąć na kilka
sekund przycisk programatora.
Moduł potwierdza skuteczne zaprogramowanie sygnałów załączających i wyłączających demonstracją tych sygnałów, a zaprogramowanie sposobu działania kanału dodatkowego krótkim sygnałem syreny.


.. Powrót .