Blokada rozproszona.


przekaźnik blokujący (BR)
 
Blokada rozproszona BR jest nową koncepcją zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą.
 
Oprócz blokad znajdujących się w centrali alarmowej (immobilizerowej), w chronionym pojeździe znajdują się dodatkowe przekaźniki blokujące (BR), które nie są połączone przewodami z centralą. Sterowanie nimi odbywa się poprzez istniejącą samochodową instalację 12V. Ponieważ dodatkowe blokady można dobrze ukryć, nawet zlokalizowanie i pokonanie centrali alarmowej przez złodzieja dalej nie umożliwia jazdy.
Jak to działa ?
Centrala alarmu lub immobilisera posiada nadajnik blokady rozproszonej. Nadajnik ten wysyła poprzez istniejącą instalację elektryczną samochodu stan w jakim znajduje się przekaźnik blokady w centrali. Blokada rozproszona BR, po odebraniu sygnału z centrali, ustawia stan własnego przekaźnika blokującego zgodnie z otrzymanym rozkazem.


.. Powrót