MONITORING BRAMY (film)

nagranie z kamery

Największym problemem przy wykonywaniu instalacji monitoringu wizyjnego jest tak naprawdę przekonanie załogi, że kamery nie są instalowane by śledzić i kontrolować ludzi, ale żeby zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom. Odtworzenie nagrania (nawet na miesiąc czy dwa wstecz) pozwala jednoznacznie ocenić przebieg sytuacji i ustalić kolejność zdarzeń. Obiekty posiadające monitoring znacznie rzadziej padają ofiarą wszelkiego rodzaju drobnych kombinatorów i złodziejaszków.

Zdecydowana większość firm instaluje kamery bo umożliwiają one:

zapobieganie drobnym kradzieżom
zapobieganie dewastacjom
zapobieganie nietypowym zdarzeniom
zapobieganie wypadkom
kontrola bezpieczeństwa technicznego obiektu
monitoring procesów produkcyjnych
monitoring miejsc niebezpiecznych dla ludzi
monitoring obiektu w czasie nieobecności załogi

Kamera Full HD obserwuje bramę i miejsce wydawania towarów.