regulamin sklepu -

REGULAMIN

Regulamin sprzedaży internetowej :

1. Zasady ogólne :

 • Nasza firma prowadzi działalność gospodarczą od 1989 roku. Zawsze dokładamy wszelkich starań, by nasi klienci byli zadowoleni z naszych działań. Z wieloletniego doświadczenia wiemy jednak, że nikt nie potrafi przewidzieć różnych komplikacji losowych, nieodpowiedzialności osób trzecich i nietypowych zdarzeń.
 • Jesteśmy gotowi do podjęcia każdych działań poprawiających zadowolenie naszych klientów.
 • Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości - PROSIMY O KONTAKT ! Nie możemy rozwiązać problemu, o którym nie wiemy !

2. Zamawianie towarów :

 • Złożenie internetowego zamówienia przez klienta oznacza zaakceptowanie warunków naszego regulaminu, podanej przez nas ceny i warunków dostawy.
 • Podczas składania zamówienia, w koszyku, widoczna jest przez cały czas cena towaru oraz koszty jej dostarczenia. W każdej chwili, aż do ostatecznego złożenia zamówienia można wycofać się z transakcji.
 • Ceny w sklepie są cenami detalicznymi brutto.
 • Towar wysyłamy jest do odbiorcy po odnotowaniu wpłaty na konto bankowe lub mailowym potwierdzeniu wysyłki za pobraniem. Towar można odebrać osobiście w siedzibie naszej firmy - PO UPRZEDNIM USTALENIU TERMINU ODBIORU - płacąc gotówką przy odbiorze.
 • Towar można zamówić z usługą dostawy i montażu do domu (siedziby klienta) - PO UPRZEDNIM USTALENIU TERMINU DOSTAWY - płacąc gotówką przy odbiorze. Do ceny detalicznej towaru zostanie doliczona cena za usługę.

3.Warunki gwarancyjne

 • Sprzedawane towary objęte są gwarancją producentów, zgodnie z danymi zawartymi w ich kartach gwarancyjnych. Dla towarów nie posiadających oddzielnych kart gwarancyjnych , gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
 • Jeżeli wraz ze sprzętem dostarczona jest karta gwarancyjna producenta, nabywca zobowiązany jest realizować swoje prawa w jego sieci serwisowej. Firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu działalności sieci serwisowej producenta, stąd też nie zajmuje się pośrednictwem przy naprawie sprzętu, który winien być serwisowany w tejże sieci. Podstawą naprawy gwarancyjnej jest karta gwarancyjna wydana przez producenta wraz z dokumentem zakupu.
 • Dla towarów nie posiadających oddzielnych kart gwarancyjnych kupujący zobowiązuje się dostarczyć sprzęt ze stwierdzoną wadą do punktu serwisowego lub siedziby firmy na własny koszt i ryzyko. Przesyłka musi zawierać dokument zakupu ( faktura lub paragon albo naklejony firmowy sticker ) oraz pisemną informację ze szczegółowym opisem objawów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez Kupującego warunków gwarancji.
 • Klient natychmiast po zakupie Sprzętu powinien sprawdzić kupiony towar. W razie ujawnionych wad, towar wymieniany jest na nowy.
 • Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 • Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli musi zawierać: oryginalne opakowanie, dokumentację, sterowniki, kable i inne elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem. W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo, jednakże musi być dostarczony w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.
 • Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub wyładowania atmosferycznego; są następstwem uszkodzeń mechanicznych; zostały spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją sprzętu, są następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych; są następstwem, posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu; są następstwem zwarcia, przepięcia znajdującej się poza sprzętem instalacji elektrycznej,zostały spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem następstwem naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności: za utracone koszty w rezultacie ujawnienia się wady. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.
 • Towar nie odebrany z serwisu w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
 • Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z brzmieniem Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176)

   

4. Prawo Zwrotu :

 • Przy zakupie przez Internet Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 10 dni kalendarzowych (decyduje data nadania listu przewozowego), o ile nie naruszył oryginalnego stanu produktu. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży chyba, że klient skorzysta z prawa rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 • Ze zwrotem towaru związane są następujące zasady :
 • Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie !).
 • Jeżeli klient rezygnuje z zakupu - Towar musi być odesłany do naszej firmy. Koszt przesyłki pokrywa nabywca. Przesyłka musi być ubezpieczona. Do przesyłki należy dołączyć informację, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć dokument zakupu (paragon, faktura) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze.
 • Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony:
  Należy w obecności spedytora spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy spedycyjnej na adres firmy
 • W przypadku osobistego dostarczenia towaru do magazynu firmy obowiązują te same zasady, co w wypadku wysyłki - towar musi być poddany weryfikacji przez serwis lub magazyn, a pieniądze zwrócone na konto w okresie 28 dni lub odebrane z kasy firmy po upływie 14 dni.
 • W razie odesłania sprawnego sprzętu i pozytywnej weryfikacji jego stanu przez magazyn, firma prześle zapłacone pieniądze w ciągu najpóźniej 28 dni na wskazane konto. Wysokość kwoty będzie pomniejszona o koszt transportu do klienta, jeżeli został on pokryty przez firmę . Koszty transportu omówione są w Zasadach sprzedaży. Z tego wynika, że koszty transportu związane z transakcją pokrywa nabywca, który zrezygnował ze sprawnego sprzętu. Firma nasza nie pobiera innych opłat manipulacyjnych, odzyskuje jedynie swoje - zapłacone przewoźnikowi pieniądze.
 • Warunkiem koniecznym do zwrotu pieniędzy jest odesłanie lub przekazanie podpisanej kopii dokumentu korygującego do dokumentu zakupu (faktury korygującej VAT lub paragonu korygującego).

5. Płatność przelewem :

 • Kupujący - po złożeniu zamówienia - otrzyma na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z numerem konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty.
 • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za pracę banków, a w szczególności czas trwania operacji bankowych.
 • Towar wysyłamy jest do odbiorcy po odnotowaniu przez nas wpłaty na nasze konto bankowe.