blokada, wyłącznik zapłonu, przeciwnapadowa -

BLOKADY

Blokady odcinające zapłon. Zabezpieczenia uniemozliwiające uruchomienie pojazdu.